Tagi: manufaktura

Złoto i jego wydobycie, stanową główne źródło utrzymania mieszkańców Pinut-An na Filipinach. Górników pracujących przy jego wydobyciu jest nawet więcej niż ludzi trudniących się rybołówstwem. Znajdują się wśród nich ex-rybacy właśnie, farmerzy, byli żołnierze i członkowie grup partyzanckich operujących na tym terenie.
Pozyskane (z prowizorycznych kopalni) i oczyszczone złoto sprzedawane jest na Mindanao, sąsiedniej wyspie. Jego cena wynosi nieco mniej niż 30 USD za gram. Dzięki temu, średnia miesięczna pensja górnika, to ok. 180USD (przy założeniu, że pracuje on siedem dni w tygodniu). Właściciel kopalni może liczyć na 1800 USD, również w skali miesiąca. (30 fotografii)

1.FILIPINY, Pinut-An, 22 kwietnia 2014: Czternastoletni górnik wchodzący do szybu. (Foto: Luc Forsyth/Getty Images)

1. FILIPINY, Pinut-An, 22 kwietnia 2014: Czternastoletni górnik wchodzący do sztolni. (Foto: Luc Forsyth/Getty Images)

 

Użytkownicy poszukiwali:

  • filipiny kopalnie zlota

Andaluzja i flamenco

Zorza polarna na Lofotach

Podsumowanie tygodnia (3)