Tagi: lewica

W latach 1967–1968 protesty studenckie nasilały się nie tylko we Francji, lecz również w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Niemczech Zachodnich, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Czechosłowacji, Jugosławii, Japonii, Brazylii, Urugwaju, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, czy Australii.
Wydarzeniom znanym jako „Maj 1968”, początek dały protesty studenckie, których bezpośrednią przyczyną było usunięcie przez policję demonstrantów z okupowanego wydziału paryskiej Sorbony. Protesty te doprowadziły do kilkutygodniowego strajku powszechnego, który sparaliżował cały kraj. Protesty początkowo skierowane były przeciwko przestarzałemu i skostniałemu systemowi oświaty. Później, już we współpracy studentów z robotnikami, skupiły się na rządzących państwem. (W ich wyniku, 30 maja w przemówieniu prezydent Charles De Gaulle ogłosił rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i nowe wybory na 23 czerwca. Wezwał też robotników do powrotu do pracy i zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego.)
Wydarzenia maja 1968 i spowodowane przez nie reformy miały dalekosiężne skutki dla życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego Francji. Dużo z popularności wśród robotników utracili wówczas komuniści z FPK, na znaczeniu zyskała natomiast radykalna lewica – Rewolucyjna Liga Komunistyczna (Ligue communiste révolutionnaire). (4o fotografii)

1.FRANCJA, Paryż, 25 maja 1968: Samochody spalone podczas nocnych starć studentów z policją. AFP

1. FRANCJA, Paryż, 25 maja 1968: Samochody spalone podczas nocnych starć studentów z policją. AFP

 

Użytkownicy poszukiwali:

  • fotograf maj
  • 1 maja 1968
  • de gol prezydent Francji zamieszki w Paryżu
  • fotograf W?gliniec loc:PL
  • francja 1968 protesty przeciw de golowi
  • francja maj 1968
  • paryz 1968
  • przyczyny wystapien studentow we francji w 1968
  • straj robotnikow paryż
  • wydarzenia 1968 roku w paryżu

Podsumowanie tygodnia (4)

Ostatni olimpijski piątek

Podsumowanie tygodnia (3)