Tagi: faszyzm

Dziś, 27 stycznia,  mija 65. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz przez żołnierzy 60 Armii I Frontu Ukraińskiego, a bezpośrednio dokonała tego 100 Lwowska Dywizja Piechoty, którą dowodził generał-major Fiodor Krasawin.

Według najnowszych badań, trafiło tam co najmniej 1,3 miliona osób, w tym 1,1 mln Żydów, do 150 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów  i ponad 30 tysięcy osób innych narodowości. Liczba zabitych sięgnęła prawie 1,1 mln ludzi. W obozach Auschwitz, grupa niemieckich lekarzy prowadziła również na szeroką skalę nieetyczne i niehumanitarne eksperymenty medyczne na więźniach. Sami więźniowie obozowi byli numerowani, w początkowej fazie fotografowani, następnie tatuowani. Auschwitz był jedynym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, w którym wprowadzono tę metodę oznaczania więźniów.

Począwszy od końca lat siedemdziesiątych XX w. skrajnie prawicowe ugrupowania negowały liczbę ofiar Auschwitz, masowe uśmiercanie gazem oraz cały proceder zagłady. W wielu krajach, w tym w Polsce i Niemczech, twierdzenia takie są zakazane i jako tzw. kłamstwo oświęcimskie podlegają karze.

(38 fotografii)

1

1. POLSKA, Oświęcim: Brama z napisem "Arbeit macht frei" (Praca czyni wolnym) prowadząca do obozu Auschwitz I. AFP PHOTO DIMITAR DILKOFF

 

Użytkownicy poszukiwali:

 • auszwic
 • oświęcim obóz zdjęcia
 • auschwitz birkenau
 • obóz w oświęcimiu
 • oświęcim obóz zagłady zdjęcia
 • oświęcim obóz
 • oświęcim zdjęcia ludzi
 • benedykt xvi w oświęcimiu tęcza
 • komendant obozu w oświęcimiu
 • auszwic birkenau

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii.
Działania wojenne poprzedzone zostały włączeniem Austrii do Hitlerowskiej III Rzeszy (marzec 1938), przyłączeniem Czechosłowacji (jako Protektorat Czech i Moraw) oraz podpisaniem Paktu o Nieagresji (pakt Ribbentrop-Mołotow) pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Atak III Rzeszy na terytorium Polski nastąpił 1 września 1939 roku. 17 września agresji dokonał ZSRR, wkraczając do Polski. W wyniku ataku III Rzeszy na ZSRR w dniu 22 czerwca 1941 roku, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dołączył do grona państw koalicji antyhitlerowskiej.
Działania wojenne ostatecznie zakończyły się 2 września 1945 (w Europie trwały do 8 maja 1945), a objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Szacuje się, że w trakcie jej trwania zginęły 72 miliony, z tego 47 milionów cywilów. 61 milionów zginęło po stronie zwycięskich Aliantów, 11 milionów po stronie państw Osi.
Działaniami bez precedensu było stworzenie przez nazistowską III Rzeszę przynajmniej 12 tysięcy obozów i podobozów koncentracyjnych. W obozach masowo wykorzystywano więźniów do niewolniczej i wyczerpującej pracy oraz poddawano ich eksperymentom medycznym.
W zestawie fotografii pominąłem kilka istotnych momentów z czasu wojny (Bitwa o Anglię, Powstanie Warszawskie etc.). Wynikało to głównie z braku materiałów ilustrujących te wydarzenia i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. (53 fotografie)

1

1. 23 sierpnia 1939: Sygnatariusze Paktu o Nieagresji (pakt Ribbentrop-Mołotow) pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pakt stanowił formalny rozbiór terytoriów Europy Środkowej i Wschodniej między te dwa państwa. Przedstawiciele III Rzeszy (od lewej): Minister Spraw Zagranicznych Joachim Von Ribbentrop, Podsekretarz Stanu Friedrich Gaus. Przedstawiciele ZSRR: Józef Stalin, Minister Spraw Zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow. AFP

 

Użytkownicy poszukiwali:

 • 2 wojna swiatowa
 • ii wojna światowa
 • przyczyny wybuchu ii wojny wiatowej
 • druga wojna światowa
 • przyczyny ii wojny wiatowej
 • rakieta v2
 • kapitulacja niemiec
 • segunda guerra mundial
 • łuk kurski
 • monowice

Sytuacja w Somalii [18+]

Podsumowanie tygodnia (19)

Afrykańskie serce do piłki