Tagi: borusewicz

Solidarność, jako ruch społeczny, narodziła się w sierpniu 1980 r., aby wkrótce przeistoczyć się w dziesięciomilionowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. NSZZ  Solidarność został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku) dla obrony praw pracowniczych. Do roku 1989 Soilidarność była również jednym z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw socjalistycznym rządom Polski Ludowej.
W chwili ogłoszenia stanu wojennego Solidarność została zdelegalizowana, a jej przywódcy internowani. W następstwie fali strajków z roku 1988 wyłoniono Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, który rozpoczął rozmowy ze stroną rządową przy Okrągłym Stole. Jednym z ustaleń była ponowna legalizacja Solidarności. Pozwoliło to na start jej przedstawicieli w częściowo wolnych wyborach.  (35 fotografii)

1. POLSKA, Warszawa, 3 września 1981: Plakaty NSZZ Solidarność rozklejone na ulicach stolicy. AFP PHOTO

 

Użytkownicy poszukiwali:

  • sierpie 1980
  • lech wałęsa solidarność
  • stan wojenny w polsce
  • kaczynski 1980
  • lech wałęsa i papież
  • monika zamachowska wzrost
  • strajki 1980
  • strajki w polsce 1980
  • walesa solidarnosc
  • wałęsa 1980

Rio +20

Pomocy! Beatlemania.

Chelsea Flower Show 2015