Tagi: afryka

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Data została wybrana tak, aby pokrywała się z Dniem Uchodźców Afrykańskich.
Uchodźca to osoba, która musiała opuścić ojczyznę ze względu na zagrożenie życia, zdrowia lub wolności. Ogromną grupę (na świecie jest ich ponad 25 milionów) stanowią uchodźcy wewnętrzni (ang.: internally displaced persons – IDP), czyli nie przekraczający granic uznawanych za międzynarodowe.
Opiekę nad osobami przesiedlonymi sprawuje Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR). Jednak mandat UNHCR w zasadzie nie obejmuje niesienia pomocy i zapewniania ochrony uchodźcom wewnętrznym.
Tylko w Pakistanie ponad trzy miliony uchodźców przebywających w ojczyźnie to wynik operacji przeciw Talibom. W Afryce targanej konfliktami międzyplemiennymi najliczniejsze grupy przebywają w Sudanie – 4 miliony, Demokratycznej Republice Konga – 3 miliony. (30 fotografii)

1. PAKISTAN, SWABI : Pakistański chłopiec, który znalazł się w obozie dla uchodźców z powodu działań wojennych prowadzonych w jego ojczystych stronach, czeka na dostawę żywności. (AFP PHOTO/Farooq NAEEM )

1. PAKISTAN, SWABI : Pakistański chłopiec, który znalazł się w obozie dla uchodźców z powodu działań wojennych prowadzonych w jego ojczystych stronach, czeka na dostawę żywności. (AFP PHOTO/Farooq NAEEM )

 

Użytkownicy poszukiwali:

  • uchodźcy
  • wiatowy dzie
  • uchodźca
  • republika środkowoafrykańska

Skoki przez dzieci

Na Bliskim Wschodzie bez zmian

Zimowo i Świątecznie