Holi – Festiwal Kolorów

Świętowanie nadejścia wiosny charakterystyczne jest dla wielu kultur. Szczególnie barwnym zwyczajem jest Festiwal Kolorów, obchodzony przez hinduistów na całym świecie. Jest to święto radości i wiosny obchodzone przeważnie w dniu pełni księżyca w miesiącu phalguna (luty–marzec) i kojarzone jest przede wszystkim z kolorowymi proszkami i farbami do obsypywania przyjaciół. Dlatego, podobnie jak przed rokiem, zapraszam do oglądania fotografii z obchodów holi. (37 fotografii)

1. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzn obsypany kolorowymi proszkami w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

1. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzn obsypany kolorowymi proszkami w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

2. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Tłum wiernych polewany wodą i obsypywany kolorowymi proszkami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

2. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Tłum wiernych polewany wodą i obsypywany kolorowymi proszkami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

3. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozsypywany nad głowami wiernych. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

3. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozsypywany nad głowami wiernych. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

4. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Ludzie tańczący w chmurze kolorowego proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

4. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Ludzie tańczący w chmurze kolorowego proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

5. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna lejący wodę na świętujących wiernych. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

5. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna lejący wodę na świętujących wiernych. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

6. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kobiety zakrywające twarze przed wodą i rzucanm proszkiem. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

6. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kobiety zakrywające twarze przed wodą i rzucanym proszkiem. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

7. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni świętujący holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

7. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni świętujący holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

8. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

8. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

9. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Dzieci i kobiety w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

9. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Dzieci i kobiety w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

10. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna przy drzwiach w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

10. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna przy drzwiach w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

11. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Święta krowa na ulicy w Vrindavan. (Foto: Getty Images)

11. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Święta krowa na ulicy w Vrindavan. (Foto: Getty Images)

12. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna z twarzą ubrudzoną kolorowym proszkiem. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

12. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna z twarzą ubrudzoną kolorowym proszkiem. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

13. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kobieta modląca się podczas holi. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

13. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kobieta modląca się podczas holi. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

14. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Tłum wiernych w chmurze kolorowego proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

14. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Tłum wiernych w chmurze kolorowego proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

15. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna rozpyla kolorowy proszek. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

15. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna rozpyla kolorowy proszek. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

16. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczą w kolorowym proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

16. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczą w kolorowym proszku. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

17. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni obrzucają się kolorowym proszkiem. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

17. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni obrzucają się kolorowym proszkiem. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

18. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

18. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

19. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna odpoczywający w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

19. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna odpoczywający w świątyni Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

20. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczący podczas zabawy z okazji Festiwalu Kolorów. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

20. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczący podczas zabawy z okazji Festiwalu Kolorów. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

21. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni w trakcie modlitwy w świątyni. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

21. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni w trakcie modlitwy w świątyni. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

22. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni przed świątynią Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

22. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni przed świątynią Bankey Bihari. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

23. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczą na ulicy w Vrindavan. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

23. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczą na ulicy w Vrindavan. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

24. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Uczestnicy zabawy z okazji Festiwalu Kolorów. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

24. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Uczestnicy zabawy z okazji Festiwalu Kolorów. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

25. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni ubrudzeni kolorowymi barwnikami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

25. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni ubrudzeni kolorowymi barwnikami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

26. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

26. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyzna uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

27. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w świętowaniu holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

27. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w świętowaniu holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

28. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Uczestnik zabawy na tle straganu. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

28. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Uczestnik zabawy na tle straganu. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

29. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczący w chmurze kolorowych proszków. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

29. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni tańczący w chmurze kolorowych proszków. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

30. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozpylany na głowy świętujących. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

30. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozpylany na głowy świętujących. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

31. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozpylany na głowy świętujących. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

31. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Kolorowy proszek rozpylany na głowy świętujących. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

32. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni w takcie świętowania holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

32. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni w takcie świętowania holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

33. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Ludzie świętujący podczas Festiwalu Kolorów. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

33. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Ludzie świętujący podczas Festiwalu Kolorów. AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

33. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Różowa chmura rozpylonego proszku unosi się nad wiernymi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

34. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Różowa chmura rozpylonego proszku unosi się nad wiernymi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

34. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

35. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Wierni uczestniczący w obchodach holi. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

36.	INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni z twarzami ubrudzonymi kolorowymi proszkami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

36. INDIE, Vrindavan, 21 marca 2011: Mężczyźni z twarzami ubrudzonymi kolorowymi proszkami. (Foto: Majid Saeedi/Getty Images)

37. USA, Nowy Jork, 19 marca 2011: Mężczyźni świętujący holi w Nowym Jorku. Mario Tama/Getty Images/AFP

37. USA, Nowy Jork, 19 marca 2011: Mężczyźni świętujący holi w Nowym Jorku. Mario Tama/Getty Images/AFP

Użytkownicy poszukiwali:

  • festiwal kolorów
  • kolorowy proszek
  • proszek holi
  • swieto holi
  • festiwal holi
  • holi festiwal
  • kolorowy proszek do rzucania
  • Holifoto
  • proszki holy festiwal kolorow
O nas

Nazywam się Paweł Krawczyk i pracuję w Interii, gdzie jako fotoedytor odpowiadam za zdjęciową atrakcyjność strony głównej portalu. Zanim tu przyszedłem byłem miejskim fotoreporterem i fotografowałem niemal wszystko co działo się w Krakowie i okolicach (koncerty, mecze, protesty, otwarcia, zamknięcia, odsłonięcia, przekazania itd…). Teraz trochę mniej intensywnie fotografuję, ale codziennie przez mój monitor przechodzą setki zdjęć agencyjnych. I te najlepsze i najciekawsze wybieram dla was!

Newsletter

Poprzez fakt wprowadzenia adresu e-mail oraz kliknięcia w przycisk „wyślij” wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego serwisu 990px.pl. Usługa będzie świadczona z najwyższą starannością w trybie i na warunkach Regulaminu świadczenia usług przez INTERIA.PL Sp. z o.o.15 komentarzy do wpisu “Holi – Festiwal Kolorów”